Homemade Plunge Router Base

Homemade Plunge Router Base

I made a plunge base for my Makita RT0700c trim router. It's look good and works wery well. I've shared material names and measurements at the end of the video.
Bu videoda Makita RT0700c model freze makinası için dalma tabanı yapıyorum. Kullanılan malzemelerin isimlerini ve ölçülerini videonun sonunda bulabilirsiniz.

Facebook Comments

More Woodworking Video