The story of the Brussels sprout | The sprout roller coaster! | Gebr.
 

Sponsored

The story of the Brussels sprout | The sprout roller coaster! | Gebr. Herbert Zeewolde

You either hate em or love em! Brussels sprouts. Have you ever wondered how this crop is harvested and prepared for your supermarket This video reveals it all. We start with harvesting and find three machines at work. You can then see how the crop is taken in, cleaned of foreign material, graded by machine and by hand before it is finally packed in large or small plastic crates or nets for the supermarket.

This video was made at specialist Brussels sprout growers Gebr. Herbert in Zeewolde, Holland. They are one of the leading companies growing this crop in The Netherlands. You can find more information on their website.

Of je houd ervan of je vind het niets! Spruitjes. Heb je je ooit afgevraagd hoe dit gewas wordt geoogst en klaargemaakt voor de supermarkt In deze video is het allemaal te zien. We beginnen met het oogsten en zien drie spruitenplukkers aan het werk. Vervolgens kun je zien hoe het gewas binnenkomt, gereinigd, gesorteerd door machines en met de hand. Vervolgens wordt het verpakt in plastic kratten, poolfusten of kleine netzakjes voor het uiteindelijk naar de supermarkt gaat.

Deze video is gemaakt bij vollegrondsgroente teeltbedrijf Gebr. Herbert in Zeewolde. Dit bedrijf is één van de grootste spruitentelers in Nederland. Meer informatie kun je op hun website vinden.

More Visit our website: http://www.agrifoto.nl.
Subscribe to this Youtube channel for regular updates. You can also find us on Facebook and Twitter!
http://www.facebook.com/Agrifoto
http://www.twitter.com/Agrifoto

 

Sponsored

 

Sponsored

Video

 

Sponsored

 

Sponsored

Facebook Comments

 

Sponsored

More Amazing-Working Video
 

Sponsored